Мониторинг

Сагласност, дозволе и регистри

Информатор о раду

Јавне набавке

Назив тендера:

Назив набавке Година Документа
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2015

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додeли уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2015

Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА 2015

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о продужењу рока
Конкурсна документација I пречишћен текст
Измене и допуне конкурсне документације
Питања и одговори бр. 3
Питања и одговори бр. 2
Питања и одговори бр. 1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ 2015

Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2015

Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЗАКУП ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ИНВЕСТЕКСПО 2014

Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

ИЗРАДА ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У НОВОМ САДУ 2013

Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2013

Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2013

Обавештење о закљученом уговору
Питања и одговори бр.1
Обавештење о продужењу рока
Конкурнса документација I пречишћен текст
Измене и допуне конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2014

Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

УТВРЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЕКОЛОШКОГ И ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2014. ГОДИНИ 2014

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о продужењу рока I
Конкурсна документација I - пречишћен текст
Измене и допуне конкурсне документације I
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2014

Обавештење о закљученом уговору
Питања и одговори бр.1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ШТАМПАЊЕ ЕДУКАТИВНОГ ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 2014

Обавештење о закљученом уговору
Питања и одговори бр.1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2013

Обавештење о обустави поступка
Измена и допуна конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока 1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ПРАЋЕЊЕ НИВОА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 2013

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена и допуна конкурсне документације 3
Питања и одговори бр. 1
Питања и одговори бр. 2
Питања и одговори бр. 3
Питања и одговори бр. 4
Питања и одговори бр. 5
Питања и одговори бр. 6
Измена и допуна конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока 2
Измена и допуна конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока 1
Конкурсна документација

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту