Адресар

Градска управа за заштиту животне средине


Руменачка 110a
21113 Нови Сад

Ел. пошта: 
zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Tелефон: 021 421 109;
Факс: 021 529 236

 
Татјана Кашић, дипломирани инжењер пољопривреде,
в.д. начелника
email: tatjana.kasic@uprava.novisad.rs
 

Елма Бјелица, дипломирани хемичар - биохемија,
в.д. заменикa начелника
email: elma.bjelica@uprava.novisad.rs
 

Винка Крејић Савић, дипломирани правник,
помоћник начелника за правне послове
email: vinka.savic@uprava.novisad.rs


Сенка Ђаковић дипломирани економиста,
помоћник начелника за финансијско-економске послове
email: senka.djakovic@uprava.novisad.rs
 

Јелена Моравски  дипломирани инжењер заштите животне средине-мастер,,
помоћник начелника за организовање и спровођење поступака и мера заштите животне средине
email: jelena.moravski@uprava.novisad.rs
 

мр Драгица Бранковић дипломирани биолог, мастер технолошких наука
помоћник начелника за спровођење програмских активности, праћење стања
и предузимање мера у циљу унапређења животне средине и информисања
email: dragica.brankovic@uprava.novisad.rs
 

Слободан Цветковић, професор југословенских књижевности,
помоћник начелника за заштиту природе, планирање и управљање пројектима
email: slobodan.cvetkovic@uprava.novisad.rs


Радмила Раковић дипломирани инжењер технологије - мастер,
самостални стручни сарадник
email: radmila.rakovic@uprava.novisad.rs
 

Александар Дец дипломирани инжењер пољопривреде,
самостални стручни сарадник
email: aleksandar.dec@uprava.novisad.rs
 

Виолета Миладиновић дипломирани економиста,
самостални стручни сарадник
email: violeta.miladinovic@uprava.novisad.rs
 

Александра Лакета дипломирани хемичар,
самостални стручни сарадник
email: aleksandra.laketa@uprava.novisad.rs
 

Јелена Белић Илић дипломирани инжењер пољопривреде,
самостални стручни сарадник
email: jelena.ilic@uprava.novisad.rs
 

Весна Будинчевић Ђурђев дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер,
самостални стручни сарадник
email: vesna.djurdjev@uprava.novisad.rs
 

Дуња Смиљанић дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
стручни сарадник
email: dunja.smiljanic@uprava.novisad.rs
 

Бојана Пађен дипломирани инжењер заштите животне средине - мастер,
самостални стручни сарадник
email: bojana.padjen@uprava.novisad.rs
 

Јелена Шимала специјалиста - струковни инжењер заштите животне средине,
стучни сарадник
email: jelena.simala@uprava.novisad.rs
 

Миљана Јањић дипломирани економиста,
самостални стручни сарадник
email: miljana.janjic@uprava.novisad.rs
 

Мира Миличевић Анишић
виши референт
email: mira.anisic@uprava.novisad.rs

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту