ПРОЈЕКТИ 2010. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

 
"Истраживање изолационих својстава материјала за спречавање нагомилавања радона у затвореним стамбеним просторијама"
"Креирање базе података свих извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса у радио-фреквенцијском опсегу на територији Града Новог Сада"
"Заштита животне средине у области графичке делатности у Граду Новом Саду"
"Испитивање земљишта у близини бензинских пумпи"
"Испитивање земљишта и биљака у новосадским парковима на садржај олова"
"Заштита и унапређење животне средине Града Новог Сада кроз паразитолошку контролу јавних површина-пешчаника за играње деце"
"Мониторинг садржаја тешких метала и нитрата у намирницама на зеленим пијацама у Новом Саду"
"Утицај електромагнетног зрачења на пролиферативну активност здравих и малигних ћелија у in vitro системима"
"Идентификација и квантификација концентрационих нивоа перзистентних органских полутаната у амбијенталном ваздуху и земљишту на територији Града Новог Сада"
"Потенцијал формирања биофилма у дистрибуционом систему Града Новог Сада"
"Коровске врсте Града Новог Сада - потенцијални ресурс за фармацеутску индустрију"
"Мониторинг инвазивних и векторских врста инсеката и трансмисивних болести"
"Одређивање концентрација тешких метала у узорцима поврћа произведеног у околини Новог Сада"

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту