ПРОЈЕКТИ 2010. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

 
Акција ''Продужимо живот јелкама''
Хортикултурно уређење Булевара Европе у Новом Саду
Реконструкција зеленила на Тргу Слободе у Новом Саду
Озелењавање дела кеја у Новом Саду
Унапређење и реконструкција дела зелених површина на територији Града Новог Сада
Реконструкција био-баште у расаднику ЈКП ''Градско зеленило'' Нови Сад, у сврху едукације деце школског и предшколског узраста
Реконструкција зеленила у Улици Илије Огњановића у Новом Саду
Реконструкција травњака испред зграде Радио телевизије Војводине, у Улици Максима Горког, у Новом Саду
Унапређење зеленила око кошаркашких игралишта у Новом Саду
Унапређење зеленила око игралишта за децу у Институту за здравствену заштиту деце и омладине у Новом Саду
Реконструкција зеленила у насељу Симо Матавуљ у Новом Саду
Унапређење зеленила у Партизанској улици
Унапређење зеленила на углу улица Рељковићеве и Патријарха Рајачића и зеленила разделне траке у Прерадовићевој улици у Петроварадину
Уређење школског дворишта и садња стабла генерације у ош ''Вук Караџић'' У Новом Саду
Унапређења зеленила дворишта предшколске установе ''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО'' Нови Сад
Унапређење зеленила школских дворишта на територији Града Новог Сада
1. АКЦИЈА ''ДРВО ЖИВОТА''
''Праћење квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада током 2010. године"
''Праћење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада током 2010. године''
"Праћење квалитета површинске воде са шест јавних купалишта у Граду Новом Саду, Футогу и Бегечу током 2010. године''
Акцијa ''Дрво живота'' - пролеће 2010. године
''Озелењавање дела кеја у Новом Саду''
''Унапређење и реконструкција дела зелених површина на територији Града Новог Сада''
''Унапређење зеленила око игралишта за децу у Институту за здравствену заштиту деце и омладине у Новом Саду''
''Реконструкција травњака испред зграде Радио телевизије Војводине, у улици Максима Горког, у Новом Саду''
''Реконструкција био-баште у расаднику Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' Нови Сад
''Унапређење зеленила око кошаркашких игралишта у Новом Саду''
''Унапређење зеленила школских дворишта на територији Града Новог Сада''
''Унапређење зеленила дворишта Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад''
''Унапређење зеленила на углу улица Рељковићеве и Патријарха Рајачића и зеленила разделне траке у Прерадовићевој улици'' у Петроварадину
''Унапређење зеленила у Партизанској улици'' у Новом Саду

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту