ПРОЈЕКТИ 2011. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 
Сат за нашу планету
Дан Дунава
Светски дан животне седине
100% јелка - јелка са бусеном
Покриће трошкова учешћа Градске управе за заштиту животне средине на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" (20. Међународни сајам екологије и шумарства "ЕКО - СВЕТ")
Манифестација "Садња стабла генерације"
Израда идејног концепта сајамског наступа, дизајн елемената и супервизија продукције штанда Градске управе за заштиту животне средине, на сајму ЕКО - СВЕТ
Новосадска јесен
Футошка купусијада 2011.
Први сазив вајарске колоније "Art Recycle 2011" - Уметничка колонија скулптура од рециклиране гуме
Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва "Тесла фест 2011"
ЕКОпрофит Нови Сад
Едукација становништва Новог Сада - зоосанитарне и биосигурносне мере за спречавање појаве и ширења заразних болести животиња и зооноза у функцији заштите животне средине"
Израда идејног концепта и дизајна елемената за промоцију књиге Планета чека"
Хабитат
''Face Novi Sad''
''12:00''
Књига ''Еко дизајн и одрживи развој''
''Save as... (Сачувај)'' – изложба дизајна еколошког и ангажованог плаката
''Архуска конвенција у прописима и пракси Републике Србије''
''Негуј грану на којој седиш''
''Стратешки план приступачности Града Новог Сада 2012 - 2016''
''Еколошка едукација - образовање за будућност''
Тренинг за новинаре: "Животна средина у медијској (локалној) средини''
''Еко лист'' - информативно гласило
''Не отпадај по кампусу - ми смо одлепили!!!''
Еко ТВ видео спотови ''Заштићена природна добра Новог Сада''
''Еколошке играрије''
''Истраживачки камп за хибридне медије (Hybrid media research camp)''
''Јачање свести о значају урбаног зеленила за животну средину''
13. Горански еко - камп ''Тестера 2011''
''Мала школа аранжирања цвећа"
''Горански четвртак''
''Изложба минерала и накита''
''Видео продукција у служби јачања свести о потреби заштите животне средине'', носиоца пројекта
''Видео продукција у служби праћења резултата мониторинга животне средине на територији Града Новог Сада''
Штампање публикације ''Алергијске биљке''
''Say yes to eco bags'' – ''Кажи да еко торбама''
''Youth Encounter on Sustainability''-Serbia 2011
''Зелени град''
Активности на јачању свести о примени научних достигнућа у заштити озонског омотача кроз примену алтернативних извора енергије ''ЕНЕРГЕТСКО НЕЗАВИСНЕ ПОРУКЕ''
''17. Фестивал меда''
''Промени све(с)т''
''Како се пере вода''
''На путу екологије''
''ЕкоМанија 5'', еколошка недеља на Универзитету у Новом Саду
Фестивал ''Млади здраво да сте''
''ЗЕЛЕНО КЛАТНО - Позориште и ликовна уметност у служби екологије''
Програм обиласка специјалног резервата природе "Засавица"
Најбољи пријатељ
Зелена патрола на делу
Новосадско пролеће

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту