ПРОЈЕКТИ 2012. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 5. ЈУНА - СВЕТСКОГ ДАНА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ
АКО ЗНАМ И РАЗУМЕМ, МОГУ И ДА САЧУВАМ
ПЛАНЕТИ ПОМАЖИ У РЕЦИКЛАЖИ
ЗАЈЕДНО КРОЗ ЗЕЛЕНО
УЧИМО, ДА БИСМО НАУЧИЛИ ДРУГЕ
ТРЕНИНГ ЗА ЕКОЛОШКИ НОВИ САД
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ, ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНИ И ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Право животне средине-инклузивна екологија у пракси
ДОБРА ПРАКСА - ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
И СВИРАМ И РЕЦИКЛИРАМ
ОВАКО ЈА ЧУВАМ ПРИРОДУ
ШКОЛА ЗА ЕКОЛОГЕ У ВРШЊАЧКОЈ ЕДУКАЦИЈИ
ДА ЖИВИМО У ЗЕЛЕНОМ ГРАДУ
КОНКУРС: ВОЛИМ ЗЕЛЕНО
РЕЦИКЛАЖА КУЋНОГ ОТПАДА
МАРКИРАЊЕ ДРВЕНАСТИХ ВРСТА БИЉАКА НА ПРОСТОРУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КАМПУСА У НОВОМ САДУ
100% ЈЕЛКА - ЈЕЛКА СА БУСЕНОМ
ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА ''ЛОРИСТ'' (21. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ ''ЕКО - СВЕТ'')
ЕКОТУРИЗАМ У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ПРИРОДЕ У ВОЈВОДИНИ
НОВОСАДСКА ЈЕСЕН
RE/8 DESING PARK- НЕДЕЉА ЕКОДИЗАЈНА
ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ЕДУКАЦИЈУ БАЗИРАНУ НА АКТУЕЛНИМ ПРИЛАЗИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ КОНЦЕПТА САЈАМСКОГ НАСТУПА, ДИЗАЈН ЕЛЕМЕНАТА И СУПЕРВИЗИЈА ПРОДУКЦИЈЕ ШТАНДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НА САЈМУ ЕКО-СВЕТ
УПОЗНАЈМО И ЗАШТИТИМО ГРАДСКЕ ЛАСТЕ И ЦРНЕ ЧИОПЕ У НОВОМ САДУ
VIII МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА''ЦАРСТВО ГЉИВА
ALTERNATIVE POWER THINKING
ЕКО ЛИСТ - ИНФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО
ЕДУКАЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ОДГОВОРНО ВЛАСНИШТВО НАД ЖИВОТИЊАМА – ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ ВЛАСНИКА И ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊА О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРЕДУЗИМАЊЕ АДЕКВАТНИХ МЕРА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА
УШТЕДИ ЕНЕРГИЈУ, УШТЕДИ НОВАЦ, УЛОЖИ У БУДУЋНОСТ
ФОТО МАРАТОН НОВИ САД
ХАБИТАТ – САЈАМ КУЛТУРЕ И ЕДУКАЦИЈЕ 2012
КОЛАЖОМ ПРОТИВ ЗАГАЂИВАЧА
ХЕРБАРИЈУМ
КЊИГА-КАТАЛОГ ''SAVE AS… (САЧУВАЈ...)'' ЕКОЛОШКИ И АНГАЖОВАНИ ПЛАКАТ
НЕ ОТПАДАЈ ПО КАМПУСУ - МИ СМО ОДЛЕПИЛИ
АКЦИОНИ ПЛАН ПРИСТУПАЧНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА
НА ПУТУ ЕКОЛОГИЈЕ
У ПАРКУ ДЕТИЊСТВА
АРХУС ЦЕНТАР-ИНФОРМИСАЊЕМ И ЗНАЊЕМ ДО ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
МАЛА ШКОЛА АРАНЖИРАЊА ЦВЕЋА
ГОРАНСКИ ЕКО-КАМП ''ТЕСТЕРА 2012''
ГОРАНСКИ ЧЕТВРТАК
ЗАБАВНА УЧИОНИЦА
ЗЕЛЕНИ ГРАД
УТИЦАЈ ПОПУЛАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
YOUTH ENCOUNTER ON SUSTAINABILITY - SERBIA 2012-ИДЕМО ДАЉЕ
ЗА ОЗОНСКИ ОМОТАЧ
НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ
РАЗВРСТАТИ (РАЗВРСТАЈ) СМЕЋЕ НИЈЕ УМЕЋЕ
ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗЕЛЕНО ВОЛИМ ТЕ ЗЕЛЕНО
НЕГУЈ ГРАНУ НА КОЈОЈ СЕДИШ
ДРУГИ САЗИВ МЕЂУНАРОДНЕ ВАЈАРСКЕ КОЛОНИЈЕ ''ART RECYCLE 2012''-МЕЂУНАРОДНА УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА СКУЛПТУРА ОД ОТПАДНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ ПЛАСТИКЕ- ТЕМА:ДУНАВ
ОБЈАВЊИВАЊЕ МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ''АРХУСКА КОНВЕНЦИЈА У ПРВУ И ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ''
XVI МЕЂУНАРОДНА ЕКО-КОНФЕРЕНЦИЈА VII ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНА ХРАНА
18. ФЕСТИВАЛ МЕДА - НОВИ САД 2012
ФЕСТИВАЛ ''МЛАДИ, ЗДРАВО ДА СТЕ!''
ЗЕЛЕНА ПАТРОЛА НА ДЕЛУ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 5. ЈУНА-МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МОДНОМ РЕВИЈОМ МОДЕЛА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ''THE FAIRIES FROM THE HEART OF FOREST''ОД ОРГАНСКИХ И БИОРАЗГРАДИВИХ МАТЕРИЈАЛА
БРЕНД ''ФУТОШКИ КУПУС'' СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ
ЗЕЛЕНО КЛАТНО - ПОЗОРИШНА И ЛИКОВНА УМЕТНОСТ У СЛУЖБИ ЕКОЛОГИЈЕ
ЕКОПРОФИТ – НОВИ САД
НОВОСАДСКО ПРОЛЕЋЕ

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту