ПРОЈЕКТИ 2012. ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

 
Мониторинг нејонизујућег електромагнетског зрачења на територији Града Новог Сада у 2012. години
Праћење радиоактивности земљишта на територији Града Новог Сада током 2012. године
Праћење нивoа буке на територији Града Новог Сада током 2012. године
Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада током 2012. године
Праћење квалитета површинске воде јавних купалишта на територији Града Новог Сада током 2012. године
Праћење квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада током 2012. године
Мониторинг квалитета површинских вода на подручју Града Новог Сада (2012)
Праћење и прогноза индекса UV зрачења на територији Града Новог Сада током 2012. године
Праћење микробиолошког квалитета подземних вода градских изворишта воде за пиће Града Новог Сада (2012)
Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада (2012)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту