ПРОЈЕКТИ 2013. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

 
Санација и унапређење зеленила разделне траке на Булевару Европе у Новом Саду
Санација и унапређење зеленила разделне траке на Булевару цара Лазара у Новом Саду
Санација деградираних површина у МЗ ''Стари Лединци''
Санација деградираних површина у МЗ ''Нови Лединци''
Продужимо живот јелкама
Унапређење и санација слободних површина у Блоку Југовићево у Новом Саду - део П4 - П8
Санација, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима Ковиљ, Каћ, Будисава, Шангај, Ченеј, Руменка, Кисач и Степановићево
Санација, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима Ветерник, Футог, Бегеч, Буковац, Нови Лединци и Стари Лединци
Санација и унапређење зеленила у улици Петра Драпшина (од Лазе Костића до Булевара Ослобођења) у Новом Саду
Санација и унапређење зелених површина у Текилијиној улици у Новом Саду
Санација деградираних површина у насељу Петроварадин
Санација деградираних површина у МЗ ''Ветерник''
Санација деградираних површина у МЗ ''Футог''
Санација деградираних површина у МЗ Телеп
Санација, очување и унапређење зеленила школских дворишта на територији Града Новог Сада
Стратегија развоја система зелених простора Града Новог Сада
Санација деградираних површина у МЗ ''Клиса'' и МЗ ''Видовданско насеље''
Реконструкција зелених површина објеката Војске Србије у Новом Саду
Санација дрвореда у Радничкој улици у Новом Саду - I фаза
Нивелационо уређење сметлишта са прекривањем земљаним материјалом
Уређење зелених површина на Петроварадинској тврђави у Петроварадину

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту