Регистарски број: 001 | Oператер: "POSITIVE" D.O.O. Нови Сад, Данила Киша 5

Дозвола:

интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада - отпадних истрошених тонер касета на територији Града Новог Сада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-832/10
од 11. августа 2010. године

Важност дозволе:

5 година
(од 11. августа 2010. године до 11. августа 2015. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту