Регистарски број: 002 | Oператер: "TRS SWISS PRODUCTION" DOO Петроварадин, Раде Кончара 1

Дозвола:

интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада - отпадних истрошених тонер касета на територији Града Новог Сада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-582/10
од 18. августа 2010. године

Важност дозволе:

за сакупљање, транспорт 5 година (од 18. августа 2010. године до 18. августа 2015. године), а за складиштење и третман
10 година, (од 18. августа 2010. године до 18. августа 2020. године).

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту