Регистарски број: 003 | Oператер: "ECO - SANIT" DOO Нови Сад, Бул. Ослобођења 4/15

Дозвола:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада -органског биоразградљивог отпада и сакупљање и транспорт наведеног отпада на територији Града Новог Сада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-636/10
од 26. августа 2010. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 26. августа 2010. године до 26. августа 2020. године), а за сакупљање и транспорт 5 год. (од 26. августа 2010. године до 26. августа 2015. године).

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту