Регистарски број: 004 | Oператер: "C.A.R.P." DOO Нови Сад, Бул. Краља Петра I 28

Дозвола:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада искоришћених тонер касета за ласерске штампаче

Број и датум издавања решења: 

VI-501-638/10

од 14. септембра 2010. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 14. септембра 2010 до 14. септембра 2020. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту