Регистарски број: 005 | Oператер: "BIROPOLIS" DOO НовиСад, Гаврила Принципа 23

Дозвола:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада искоришћених тонер касета за ласерске штампаче

Број и датум издавања решења: 

VI-501-1032/10
од 26. новембра 2010. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 26. новембра 2010 до 26. новембра 2020. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту