Регистарски број: 006 | Oператер: "DIP" DOO НовиСад, Темеринска број 30

Дозвола:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада обојених метала и метала који садрже гвожђе

Број и датум издавања решења: 

VI-501-663/10 од 28. децембра 2010. године

измена и допуна решења број

VI-501-1175/14 од 5. децембра 2014. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 28. децембра 2010 до 28.децембра 2020. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту