Регистарски број: 007 | Oператер: "JUGOPAN"EXPORT-IMPORT НовиСад, Ветерничка 46 а

Дозвола:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада обојених метала и метала који садрже гвожђе

Број и датум издавања решења: 

VI-501-595/10 од 01. фебруара 2011. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 01. фебруара 2011 до 01. фебруара 2021. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту