Регистарски број: 008 | Oператер: "ЂАКОВИЋ" ДОО НовиСад, Темерински пут 18

Дозвола:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада обојених метала и метала који садрже гвожђе

Број и датум издавања решења: 

VI-501-587/10 од 08. марта 2011. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 08. марта 2011 до 08. марта 2021. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту