Регистарски број: 009 | Oператер: “RAMONA“ DOO Каћ, Исидоре Секулић број 23

Дозвола:

Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада - пластичне амбалаже

Број и датум издавања решења: 

VI-501-1183/10, од 5. октобра 2010. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 26. маја 2011 до 26. маја 2021. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту