Регистарски број: 010 | Oператер: "PAPIR SERVIS" DOO Нови Сад, Пут Новосадског партизанског одреда број 11

Дозвола:

Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада - папирне, картонске и пластичне амбалаже

Број и датум издавања решења: 

VI-501-701/11 од 3. октобра 2011. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман 10 година (од 3. октобра 2011 до 3. октобра 2021. године)

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту