Регистарски број: 011 | Oператер: "Stevo Vidarić preduzetnik - PROIZVODNJA I PROMET MESINGANIH ARMATURA I OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA FITING" Нови Сад, Велики рит бб

Дозвола:

интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - обојених метала

Број и датум издавања решења: 

VI-501-749/11, од 18. августа 2011. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман неопасног отпада - обојених метала10 година до 12. марта 2022. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту