Регистарски број: 012 | Oператер: "АUTOTEHNIK VEJIĆ" DOO, Новосадски пут 44, Ветерник

Дозвола:

Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада – отпадне гуме, протектирање отпадних гума

Број и датум издавања решења: 

VI-501-268/12 од 25. јуна 2012. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман неопасног отпада - отпадне гуме до 25. јуна 2022. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту