Регистарски број: 013 | Oператер: "EKO - SANIT" DOO Ченеј, Партизанска бб

Дозвола:

Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - органског биоразградивог отпада у постројењу у Ченеју

Број и датум издавања решења: 

VI-501-758/11 од 16. јула 2012. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман неопасног отпада - органског биоразградивог отпада на период 10 година до 16. јула 2022. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту