Регистарски број: 014 | Oператер: "TEHNOPAPIR" doo угао Царинске и каналске улице, Нови Сад

Дозвола:

Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада (разврставање, пресовање и балирање) отпадних материјала – папирног и пластичног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-184/12 од 21. августа 2012. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман неопасног отпада (разврставање, пресовање и балирање) отпадних материјала – папирног и пластичног отпада на период 10 година до 21. августа 2022. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту