Регистарски број: 015 | Oператер: "DINOS DVS" DOO, Ћирпанова број 2, Нови Сад

Дозвола:

Интегрална дозвола за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада - отпади од прерађених текстилних влакана

Број и датум издавања решења: 

VI-501-205/12 од 22. августа 2012. године

Важност дозволе:

за складиштење и третман неопасног отпада (разврставање, пресовање и балирање) отпадних материјала – папирног и пластичног отпада на период 10 година до 22. августа 2022. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту