Регистарски број: 016 | Oператер: "METALCOMMERCE" DOO, Нови Сад, Милеве Марић број 9

Дозвола:

Интегрална дозвола за привремено складиштење и третман неопасног металног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-610/12 од 22. окробра 2012. године

Важност дозволе:

Привремено складиштење и третман неопасног металног отпада, вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 22. октобра 2022. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту