Регистарски број: 017 | Oператер: "LIVE COMPANY SERVIS" DOO Нови Сад, улица Васе Стајића број 24/4

Дозвола:

интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-344/12 од 30.новембра 2012. године

Важност дозволе:

Складиштење и третман неопасног отпада - искоришћених тонер касета за ласерске штампаче вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 30. новембра 2022. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту