Регистарски број: 018 | Oператер: "BIO OIL SAS" DOO, Нови Сад, Булевар ослобођења број 30а

Дозвола:

дозволa за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти

Број и датум издавања решења: 

VI-501-1008/12 од 14. децембра 2012. године

Важност дозволе:

Складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 14. децембра 2022. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту