Регистарски број: 019 | Oператер: D.O.O. "GRAFOPROM" Нови Сад, улица Гаврила Принципа број 11

Дозвола:

интегралнa дозволa за складиштење и третман неопасног отпада - папирне, картонске и пластичне амбалаже

Број и датум издавања решења: 

VI-501-1039/11, од 24. децембра 2012. године

Важност дозволе:

Складиштење и третман неопасног отпада - папирне, картонске и пластичне амбалаже, вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 24. децембра 2022. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту