Регистарски број: 020 | Oператер: ESO TRON doo Нови Сад, Кисачка 5а

Дозвола:

 дозволе за складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти

Број и датум издавања решења: 

VI-501-1035/12, од 26. децембра 2012. године

Важност дозволе:

Складиштење неопасног отпада - јестивих уља и масти вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 26. децембра 2022. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту