Регистарски број: 021 | Oператер: "GRAFOPROM" DOO Нови Сад, Гаврила Принципа 11

Дозвола:

интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-322/13, од 10. априла 2013. године.

Важност дозволе:

5 (пет) година, почев од 18. априла 2013. године до 18. априла 2018. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту