Регистарски број: 022 | Oператер: "ROYAL TRADE" DOO Нови Сад, Темеринска 109

Дозвола:

дозволе за транспорт неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-437/13, од 21. маја 2013. године

Важност дозволе:

5 (пет) година, почев од 28. маја 2013. године до28. маја 2018. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту