Регистарски број: 023 | Oператер: "ECO-LOGISTICA" DOO Нови Сад, Душана Даниловића 5

Дозвола:

дозволе за складиштење неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-196/13 од15. августа 2013. године

Важност дозволе:

Складиштење неопасног отпада вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасниједо 15. августа2023. године

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту