Регистарски број: 024 | Oператер: DOO "GREENTECH" Нови Сад, Булевар краља Петра I број 7

Дозвола:

Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-650/13, од 24. јула 2013. године

Важност дозволе:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада на територији града Новог Сада, издаје се на период од 10 (десет) година, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 17. септембра 2023. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту