Регистарски број: 025 | Oператер: D.O.O. "DINAMIKA" Нови Сад, Јанка Веселиновића 32

Дозвола:

дозволе за транспорт неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-446/14, од 25. априла 2014.

Важност дозволе:

5 (пет) година, почев од 15. маја 2014. године до 15. маја 2019. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту