Регистарски број: 026 | Oператер: "DOVEJA SZR I AUTOPREVOZNIK JANEZ PEZDEVŠEK PREDUZETNIK"

Дозвола:

дозволе за транспорт неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-466/13 од 19.маја 2014. године

Важност дозволе:

5 (пет) година, почев од 19. маја 2014. године до 19. маја 2019. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту