Регистарски број: 027 | Oператер: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" Нови Сад, Филипа Вишњића 47

Дозвола:

интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-465/14 од 20. маја 2014. године

Важност дозволе:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада на територији града Новог Сада, издаје се на период од 10 (десет) година, почев од дана 5 (пет) година, почев од 20. маја 2014. године до 20. маја 2019. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту