Регистарски број: 030 | Oператер: ЈКП "ЛИСЈЕ" Нови Сад, Народног фронта 53

Дозвола:

интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Новог Сада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-549/14 од 26. маја 2014. године

Важност дозволе:

5 (пет) година, почев од 26. маја 2014. године до 26. маја 2019. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту