Регистарски број: 031 | Oператер: ГП "ВЛАСИНА ИНЖЕЊЕРИНГ" Д.О.О. Власотинце, Марка Орешковића 77

Дозвола:

дозвола за транспорт неопасног отпада на територији Града Новог Сада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-449/14 од 27. маја 2014. године

Важност дозволе:

5 (пет) година, почев од 27. маја 2014. године до 27. маја 2019. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту