Мониторинг

Сагласност, дозволе и регистри

Информатор о раду

Јавне набавке

Регистарски број: 033 | Oператер: "ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСВО И ПОВРТАРСТВО" Нови Сад, Максима Горког 30

Дозвола:

дозволе за транспорт неопасног отпада на територији Града Новог Сада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-798/14 од 30. јула 2014. године

Важност дозволе:

број 5 (пет) година, почев од 30. јула 2014. године до 30. јула 2019. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту