Регистарски број: 034 | Oператер: DOO "EPC" Сремска Каменица, улица Славка Родића број 49

Дозвола:

интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-471/13 од 19. септембра 2014. године

Важност дозволе:

Складиштење и третман неопасног отпада - истрошених тонер касета из ласерских штампача почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 19. септембра 2024. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје напериод од 10 (десет) година.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту