Регистарски број: 035 | Oператер: DOO "CONNECTA - TEAM" Нови Сад, Момчила Тапавице 2

Регистарски број: 035 | Oператер: DOO ''CONNECTA - TEAM'' Нови Сад, Момчила Тапавице 2

Дозвола:

Интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-1457/14 од 6. фебруара 2015.

Важност дозволе:

Складиштење и третман неопасног отпада - отпадних дрвених палета вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 6. фебруара 2025. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10(десет) година.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту