Регистарски број: 036 | Oператер: DOO "VERSA CORP" Нови Сад, Трг Коменског 3

Дозвола:

дозвола за складиштење неопасног отпада

Број и датум издавања решења: 

VI-501-1427/14 од 13. фебруара 2015. године

Важност дозволе:

Складиштење неопасног отпада вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 13. фебруара 2025. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту