Регистарски број: 037 Оператер: PERA PLAST, Буковац, Краља Петра I 58А

Дозвола:

дозволе за складиштење и третман неопасног отпада - отпаднe пластике

Број и датум издавања решења:

Решење број VI-501-1432/14 од 20. априла 2015. године

Важност дозволе:

Складиштење и третман неопасног отпада - отпадне пластике вршиће се у предметном постројењу, почев од дана издавања дозволе, па најкасније до 20. априла 2025. године. У складу са чланом 66. став 1. Закона о управљању отпадом дозвола се издаје на период од 10 (десет) година.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту