Регистарски број: 038 Оператер: "ROMIĆ TRANS" AUTOPREVOZNIK MIRKO ROMIĆ PR NOVI SAD, Јована Ристића 9

Дозвола:

дозвола за транспорт неопасног отпада

Број и датум издавања решења:

Решење број VI-501-343/15 од 22. маја 2015.

Важност дозволе:

5 (пет) година, почев од 22. маја 2015. године до 22. маја 2020. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту