ПОПУНА ЗЕЛЕНИЛА У МОЛИНАРИЈЕВОМ ПАРКУ У ПЕТРОВАРАДИНУ

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

 

Постојање зеленила је веома значајно за градску средину. Оно доприноси очувању здраве животне средине и здравља људи, а дрвеће својoм масом утиче на влажност ваздуха и температуру, спречава ерозију тла, смањује буку насталу од саобраћаја и позитивно утиче на психифизичко стање људи. Најзначајније зелене површине у градовима су паркови који се користе за шетњу, игру и друге рекреације. Један од таквих паркова је и Молинаријев парк у Петроварадину. У оквиру Пројекта је, у складу са условима заштите природе, уклоњено 7 девитализованих стабала копривића испред главног објекта Јодне бање и подигнут је травњак на површини од 500 m2.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту