РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИЛА УЛИЦА У НОВОМ САДУ НАКОН ИЗВОЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА - I ФАЗА

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

Стручна служба ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је обавила  планиране радове на хортикултурном уређењу следећих улица: Ђурђа Бранковића, Војводе Шупљикца, Филипа Вишњића, Богдана Гарабантина и Мародићеве, Алексе Шантића и Ласла Гала. У улицама Алексе Шантића и Ласла Гала током реализације путарских активности дошло је до измене на реконструкцији профила улица што је довело и до измене планираних активности на реконструкцији зеленила. Зелене површине које су остале између паркинга и тротоара попуњене су шибљем, као и отвори у паркингу око дрвећа. Због наведеног указала се потреба за додатним радовима на садњи који су обављени у склопу реализације Пројекта. У оквиру реализованих активности у наведеним улицама, након припремних радова (вађење пањева-90 ком и хумузирање предметних површина) обављена је садња 391 комада лишћарског дрвећа. Део стабала (210 ком) посађен је у полипропиленске цеви. Око 372 стабла постављена је метална заштита, а око појединих стабала постављен је ивичњак (39 ком). Посађено је 905 комада шибља, 40 комада ружа и 255 m живе ограде садњом 1850 комада лигуструма. Травњак је подигнут на површини од 7513 m2. Обављена је и замена 272 комада јавора леском, као и реконструкција травњака на површини од 2624 m2.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту