ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО ЦРКВЕ СВЕТЕ ПЕТКЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад

 

Зелене површине представљају ресурсе који имају значајну улогу у процесу очувања здраве животне средине и имају значајну улогу у укупном систему градског зеленила. Нови Сад је кроз дугогодишњи развој остао препознатљив као зелени град. Овом епитету допринеле су уређене градске зелене површине, али и уређене зелене површине око јавних објеката. Узимајући у обзир значај цркве Свете Петке као верског објекта, изузетно је важно уређењем зеленила истаћи и оплеменити простор око објекта.

Пројекат обухвата садњу 3 комада четинарског и 39 комада лишћарског дрвећа, 80 комада шибља и 930 комада живе ограде и подизање травњака на површини од око 1195 m2.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту