РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОКО ОБЈЕКТА МАТИЦЕ СРПСКЕ У НОВОМ САДУ

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад


Нови Сад је кроз дугогодишњи развој остао препознатљив као зелени град, Овом епитету допринеле су уређене градске зелене површине, али и уређене зелене површине око јавних објеката. Оне употпуњавају архитектуру јавних објеката, истичу њихов значај и имају изузетан естетски ефекат. Узимајући у обзир велики значај Матице српске, која представља симбол високе културе, изузетно је важно уређењем зеленила и сам објекат истаћи и учинити препознатљивим. Пројектом реконструкције зелених површина обављени су планирани припремни и земљни радови (хумузирање предметне површине, орезивање живе ограде у дужини 60 m, вађење 2 пања). Посађено је 21 комад лишћарског, 23 ком. четинарског дрвећа и 399 ком. перена. Око дрвећа посађених у паркингу је постављена планирана метална заштита. Подигнут је травњак на површини 736 m2.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту