ЗАМЕНА СУВИХ СТАБАЛА НА РАЗЛИЧИТИМ ЛОКАЦИЈАМА У НОВОМ САДУ

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад


Зеленило у граду, због улоге која се односи на очување здраве животне средине и здравља људи, заузима значајно место у граду. Поред наведеног, својом естетском димензијом има и значајну улогу у изгледу града. Бенефити од квалитетно уређених зелених површина одражавају се на појединцу, заједници, економији и животној средини, те је њихова вредност у градовима неспорна.

Изузетно лоши временски услови током лета утицали су на сушење бројних стабала у градским дрворедима  и на зеленим оазама у оквиру стамбених блокова и паркова. На месту осушених стабала неопходно је било посадити нова, витална, исте или алтернативне врсте. Због обимности посла (1280 стабала) који је Пројектом предвиђен, планирано је да садња буде завршена у пролеће 2013. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту