ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ОКО ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ У НОВОМ САДУ

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад


Градска депонија у Новом Саду је депонија чврстог отпада који нема карактер опасних материја. Одлагање отпада са територије Града Новог Сада, односно одржавање  депоније у Новом Саду, поверено је Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“, која прописује услове и начин одлагања сакупљеног отпада, начин уређивања депоније, техничкe и другe посебнe условe за експлоатацију и одржавање депоније, начин обезбеђивања континуитета у одлагању и депоновању отпада. С обзиром на специфичну локацију депоније комуналног као и на сугестије грађана насеља Клиса о емитовању непријатних мириса и прашине из правца депоније, неопходно је било предузети одговарајуће мере за смањење загађења, са циљем смањења загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух , површинске и подземне воде и земљиште. С обзиром на обимност посла и временске услове, планирано је да Пројекат буде у потпуности завршен до краја пролећа 2013. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту