ВАНРЕДНО УРЕЂЕЊЕ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА САКУПЉАЊЕМ И ОДВОЖЕЊЕМ ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕМ СВИХ МАЊИХ ДЕПОНИЈА ИЗ ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА ГРАДА НОВОГ САДА

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад


Сакупљање отпада из приградских насеља је део редовног програма сакупљања кућног и баштенског отпада. Пражњење корпи и чишћење јавних површина спроводи се по рестриктивном програму, углавном у централним деловима приградских насеља. Жалбе грађана и ситуација на терену намеће потребу за реализацију ванредног уређења приградских насеља (Бегеча, Футога, Ветерника, Степановићева, Кисача, Руменке, Ковиља, Будисаве, Каћа, Буковца, Нових Лединаца, Старих Лединаца, Сремске Каменице, Ченеја, Адица и Шангаја) које се односило на одвожење отпада и уклањање свих мањих депонија са циљем смањење загађења животне средине штетним материјама које из отпада доспевају у ваздух, површинске и подземне воде и земљиште, заштита и очување здравља људи. С обзиром на обимност посла и временске услове, планирано је да Пројекат буде у потпуности завршен до краја пролећа 2013. године.

Аерополен

Аерополен

Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Закони и прописи

Закони и прописи

Овде можете преузети све важеће законе и прописе из области заштите животне средине.

Локални регистар извора загађивача

Локални регистар извора загађивача

Упутства и формулари, Прописи, Регистар

Јавне набавке

Јавне набавке

Најновије Јавне набавке на једном месту